Banka cestnih podatkov – Izobraževanje za BCP popisovalce

Banka cestnih podatkov - Izobraževanje za BCP popisovalce

Datum
28.11.2018 - 29.11.2018
9:30 - 13:30

Lokacija
Računovodska hiša Unija, Brezovica

Kategorija

Opis dogodka


Vabimo:

  • kandidate, ki želijo pridobiti potrdilo za usposobljene BCP popisovalce,
  • usposobljene BCP popisovalce, ki želijo pridobiti dostop do aplikacije WEPS,
  • usposobljene BCP popisovalce, ki želijo obnoviti znanje in se seznaniti z novostmi.

 

28. in 29. november 2018

Prvi dan: Računovodska hiša Unija,Tržaška cesta 515, Brezovica

Drugi dan: CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Banka cestnih podatkov BCP je skupek določenih podatkov o elementih ceste in objektov na cestah. Dolžnost izvajalca investicijskih del na državnih cestah je, da skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, takoj po končani gradnji naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP). Poročilo in podatke za BCP morajo pripraviti ustrezno usposobljeni popisovalci.

Izobraževanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli pridobiti potrdilo za usposobljenega izvajalca za opravljanje popisa podatkov za vpis v evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih, že usposobljenim BCP popisovalcem, ki bodo na osnovi opravljenega izobraževanja (2. dan) pridobili pravico za evidentiranje sprememb prometne signalizacije v aplikacijo WEPS in usposobljenim BCP popisovalcem, ki želijo obnoviti znanje in se seznaniti z novostmi. Udeležba za nove kandidate, ki bi želeli pridobiti usposobljenost, je priporočljiva, če želijo uspešno opraviti preizkus. Natečaj za nove BCP popisovalce bo potekal na Direkciji RS za infrastrukturo.

Možna je prijava za oba dneva skupaj ali na vsak dan posebej.


Program:

28. november 2018, Računovodska hiša Unija,Tržaška cesta 515, Brezovica

9.30-10.15
Tehnični elementi o cestah
Pregled posameznih BCP obrazcev in njihove posebnosti ter praktični nasveti
Fani Capuder, Direkcija RS za Infrastrukturo

10.15-11.00
Aplikacija WEPS – predstavitev funkcionalnosti in uporaba GIS spletne aplikacije
Anita Gregorc, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

11.30-12.15
Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija – kako pravilno popisati
Bernarda Zrimšek, Direkcija RS za Infrastrukturo
Anton Švigelj, Direkcija RS za Infrastrukturo

12.15-13.00
Posebnosti predaje poročil za avtoceste in hitre ceste
Ajda Katarina Degan, DARS
Branko Lebeničnik, DARS

13.00-13.30
Praktične izkušnje s terena pri pripravi in predaji izpolnjenih BCP obrazcev
Alenka Novak, BCP, Alenka Novak s.p.

29. november 2018, CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Praktično delo z aplikacijo WEPS – izobraževanje za popis prometne signalizacije na gradbiščih z aplikacijo
Anita Gregorc, Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.

1. skupina delavnice 29.11.2018 od 8:00 do 11:00

2. skupina delavnice 29.11.2018 od 12:00 do 15:00

3. skupina delavnice 3.12.2018 od 8:00 do 11:00

4. skupina delavnice 3.12.2018 od 12:00 do 15:00


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo do 27. novembra 2018. 
Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si.


Kotizacija

Kotizacija  za udeležbo  na obeh dnevih znaša 400 EUR z vključenim DDV, za vsak dan posebej pa 250 EUR z vključenim DDV. Kotizacijo nakažite pred pričetkom dogodka na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 111-18, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. 

 


Prijava na: Banka cestnih podatkov – Izobraževanje za BCP popisovalce

Vsa mesta so zasedena.

Zemljevid


Nalaganje mape ....