Delavnica za BCP popisovalce – delo z aplikacijo WEPS

Delavnica za BCP popisovalce - delo z aplikacijo WEPS

Datum
09.07.2020
9:30 - 13:30

Lokacija
Gospodarska Zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje, Ljubljana

Kategorija

Opis dogodka


Delavnica za BCP popisovalce – delo z aplikacijo WEPS je namenjena že usposobljenim BCP popisovalcem.

Zbiramo evidenče prijave. Ob zadostnem številu prijav, boste obveščeni o datumu izvedbe.

Izobraževanje za pridobitev usposobljenosti za delo z aplikacijo WEPS bo predvidoma novembra.

Banka cestnih podatkov BCP je skupek določenih podatkov o elementih ceste in objektov na cestah. Dolžnost izvajalca investicijskih del na državnih cestah je, da skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, takoj po končani gradnji naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP). Poročilo in podatke za BCP morajo pripraviti ustrezno usposobljeni popisovalci.


DELAVNICA ZA BCP POPISOVALCE
Enodnevna delavnica bo potekala na CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

8.45 – 9.00 Registracija udeležencev
9:00 – 9:30 Predstavitev evidentiranja horizontalne prometne signalizacije v aplikacijo WEPS
9:30 – 11:30 Delavnica – vnos v aplikacijo WEPS na profilu horizontalne prometne signalizacije
11:30 – 12:00 Odmor
12:00 – 12:30 Predstavitev evidentiranja vertikalne prometne signalizacije v aplikacijo WEBS
12:30 – 14:30 Delavnica – vnos v aplikacijo WEPS na profilu vertikalne prometne signalizacije

Delavnico bosta vodili: Bernarda Zrimšek in Jasna Prosen z Direkcije RS za infrastrukturo


Informacije in prijave

Zbiramo evidenčne prijave. Ob zadostnem številu prijav bomo razpisali datum izvedbe.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si.


Kotizacija

Kotizacija znaša 300 EUR z vključenim DDV. 

Kotizacijo nakažite pred pričetkom dogodka na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 104-2020, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. 

 


Prijava na: Delavnica za BCP popisovalce – delo z aplikacijo WEPS

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Načrt ni na voljo