Banka cestnih podatkov – delo z aplikacijo WEPS

Banka cestnih podatkov - delo z aplikacijo WEPS

Datum
21.11.2019 - 29.11.2019
9:30 - 13:30

Lokacija
Računovodska hiša Unija, Brezovica

Kategorija

Opis dogodka


Za vse, ki se ukvarjate z banko cestnih podatkov in aplikacijo WEPS, smo pripravili seminar in tri različne delavnice. Možna je prijava na vsak dogodek posebej. 

Vabimo:

–       kandidate, ki se bodo javili na javni poziv DRSI za pridobitev potrdila za usposobljene BCP popisovalce,

–       usposobljene BCP popisovalce, ki želijo pridobiti dostop do aplikacije WEPS,

–       usposobljene BCP popisovalce, ki želijo obnoviti znanje in se seznaniti z novostmi,

–       koncesionarje rednega vzdrževanja cest in izvajalce nadzora s področja vzdrževanja in vodenja prometne signalizacije.

Banka cestnih podatkov BCP je skupek določenih podatkov o elementih ceste in objektov na cestah. Dolžnost izvajalca investicijskih del na državnih cestah je, da skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, takoj po končani gradnji naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP). Poročilo in podatke za BCP morajo pripraviti ustrezno usposobljeni popisovalci.

Izobraževanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli pridobiti potrdilo za usposobljenega izvajalca za opravljanje popisa podatkov za vpis v evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih, že usposobljenim BCP popisovalcem, ki bodo na osnovi opravljenega izobraževanja (2. dan) pridobili pravico za evidentiranje sprememb prometne signalizacije v aplikacijo WEPS in usposobljenim BCP popisovalcem, ki želijo obnoviti znanje in se seznaniti z novostmi. Izobraževanje je pomoč za pristop k izpitu, ki bo bo potekal na Direkciji RS za infrastrukturo.

Možna je prijava za oba dneva skupaj ali na vsak dan posebej.


Seminar: Banka cestnih podatkov – delo z aplikacijo WEPS
21. november 2019, Računovodska hiša unija, Tržaška cesta 515, Brezovica

Program:

9.30-10.00
Pomen BCP podatkov in zbiranje podatkov o cestah
Anton Švigelj, Direkcija RS za Infrastrukturo

10.00-10.45
Pregled posameznih obrazcev izvedenih del in njihove posebnosti ter praktični nasveti
Fani Capuder, Direkcija RS za Infrastrukturo

10.45-11.30
Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija – kako pravilno popisati
Bernarda Zrimšek, Direkcija RS za infrastrukturo

12.00-12.45
Aplikacija WEPS – predstavitev funkcionalnosti in uporaba GIS spletne aplikacije
Anita Gregorc, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

12.45-13.30
Posebnosti predaje poročil za avtoceste in hitre ceste
Ajda Katarina Degan, DARS
Branko Lebeničnik, DARS

13.30-14.15
Praktične izkušnje s terena pri pripravi in predaji izpolnjenih BCP obrazcev
Alenka Novak, BCP, Alenka Novak s.p.

DELAVNICA ZA BCP POPISOVALCE
Enodnevna delavnica v dveh terminih: 26. november 2019 in 27. november 2019, CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Enodnevno delavnico, ki jo razpisujemo v dveh terminih, priporočamo kandidatom, ki se nameravajo javiti na javni poziv DRSI za pridobitev potrdila o usposobljenosti za delo z BPC ter že usposobljenim popisovalcem, ki želijo obnoviti znanje in se seznaniti z novostmi.

Program
8.45 – 9.00 Registracija udeležencev
9:00 – 9:30 Predstavitev evidentiranja horizontalne prometne signalizacije v aplikacijo WEPS
9:30 – 11:30 Delavnica – vnos v aplikacijo WEPS na profilu horizontalne prometne signalizacije
11:30 – 12:00 Odmor
12:00 – 12:30 Predstavitev evidentiranja vertikalne prometne signalizacije v aplikacijo WEBS
12:30 – 14:30 Delavnica – vnos v aplikacijo WEPS na profilu vertikalne prometne signalizacije

Delavnico bosta vodili: Bernarda Zrimšek in Jasna Prosen z Direkcije RS za infrastrukturo

DELAVNICA ZA UREJANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE PO DELOVNEM NALOGU V APLIKACIJI WEPS
28. november 2019CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Delavnico priporočamo koncesionarjem rednega vzdrževanja cest in izvajalcem nadzora s področja vzdrževanja in vodenja prometne signalizacije.

Program:
8.45 – 9.00 Registracija udeležencev
9:00 – 9:30 Predstavitev aplikacije WEPS
9:30 – 10:30 Predstavitev evidentiranja horizontalne prometne signalizacije
10:30 – 11:30 Izvajanje praktičnih nalog na podlagi vprašanj udeležencev in prikaz filtrov
11:30 – 12:00 Odmor
12:00 – 13:00 Predstavitev evidentiranja vertikalne prometne signalizacije
13:00 – 14:00 Izvajanje praktičnih nalog na podlagi vprašanj udeležencev in prikaz filtrov

Delavnico bosta vodili: Bernarda Zrimšek in Jasna Prosen z Direkcije RS za infrastrukturo

DELAVNICA ZA UREJANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE PO REDNEM VZDRŽEVANJU V APLIKACIJI WEPS
29. november 2019CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Delavnico priporočamo koncesionarjem rednega vzdrževanja cest in izvajalcem nadzora s področja vzdrževanja in vodenja prometne signalizacije.

Program:
8.45 – 9.00 Registracija udeležencev
9:00 – 9:30 Predstavitev aplikacije WEPS
9:30 – 10:30 Predstavitev nalog rednega vzdrževanja na področju vertikalne prometne signalizacije  (postavitev, odstranitev in zamenjava) 
10:30 – 11:30 Izvajanje praktičnih nalog na podlagi povpraševanja udeležencev in prikaz filtrov
11:30 – 12:00 odmor
12:00 – 13:00 Predstavitev nalog rednega vzdrževanja na področju horizontalne prometne signalizacije (obračuni obnov pri RV ju in DN ju) 
13:00 – 14:00 Izvajanje praktičnih nalog na podlagi povpraševanja udeležencev in prikaz filtrov

Delavnico bosta vodili: Bernarda Zrimšek in Jasna Prosen z Direkcije RS za infrastrukturo

Natisnite si Banka cestnih podatkov program


Informacije in prijave

Prijave sprejemamo do 12. novembra 2019. Odjave sprejemamo najkasneje do tri delovne dni pred datumom izvedbe. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 30% kotizacije.Pri neudeležbi brez odjave kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije: 041 348 364 ali info@educenter.si.


Kotizacija

Kotizacija za seminar, 21.11.2019 znaša 200 EUR z vključenim DDV, za posamezno delavnico pa 300 EUR z vključenim DDV. V primeru prijave za dva dneva – na seminar, 21.11.2019 in ene delavnice, znaša kotizacija za obe prijavi skupaj 400 EUR z vključenim DDV. 

Kotizacijo nakažite pred pričetkom dogodka na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 111-19, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. 

 


Prijava na: Banka cestnih podatkov – delo z aplikacijo WEPS

Prijave za dogodek so zaprte.

Zemljevid


Nalaganje mape ....